U kan vanaf nu het antwoord op al uw praktische vragen over COVID vinden op de website: https://www.info-coronavirus.be/nl/


Wat zijn coronaklachten?

U bent symptomatisch als:

  • U minstens één van de volgende hoofdklachten hebt die plots ontstaan zijn:
    hoest; kortademigheid; drukkend gevoel op de borst; plots verlies van geur- of smaakzin;

Of

  • U minstens twee van de volgende klachten hebt:
    koorts; spierpijn; vermoeidheid; loopneus; keelpijn; hoofdpijn; onverklaarbaar gewichtsverlies; waterige diarree; plotse verwardheid; plotse val;

Of

  • U een chronisch luchtwegprobleem hebt ( zoals chronische bronchitis, astma, chronische hoest…) dat plots verergert.