Belmoment Dr. Platteau: alle weekdagen tussen 17u. en 18u. behalve op woensdag

Belmoment Dr. De Rop:  alle weekdagen tussen 17u. en 18u. behalve op donderdag

Belmoment Dr. Van Mulders: maandag, dinsdag, donderdag tussen 12u30 en 13u.

                                               woensdag tussen 18:15 u. en 19u.

                                               vrijdag tussen 12 u. en 12:30 u.

Belmoment Dr. Vermeulen: via secretariaat, Dr. Vermeulen belt terug na consultaties

Belmoment Dr. Matthys: maandag, woensdag en donderdag tussen 13u en 14u.

                                        vrijdag tussen 13u en 13u30.