Wij streven ernaar een praktijk te zijn waar iedereen terecht kan, van jong tot oud, onafhankelijk van politieke, culturele en levensbeschouwelijke overtuigingen of socio-economische situatie.

Wij wensen graag de patiënt in zijn geheel te behandelen en zowel in te staan voor het lichamelijk als het psychisch welzijn van de patiënt.

Wij staan derhalve ook in voor:

 • Acute zorgen
 • Pre-operatieve onderzoeken (ecg)
 • Vaccinaties en reisadviezen
 • Medicamenteuze adviezen
 • Uitstrijkjes
 • Begeleiding van zwangerschappen
 • Spirometrie
 • Verzorging bij letsels
 • Kleine heelkunde
 • Zorg voor je zieke kind of baby
 • Steun in je laatste levensfase

We hechten groot belang aan het wederzijds respect en vertrouwen met inbreng van arts en patiënt. De patiënt draagt zelf ook een verantwoordelijkheid en speelt een actieve rol in zijn eigen gezondheid.

Als huisartsen staat samenwerking zowel binnen als buiten onze praktijk voor ons centraal: met thuisverpleging, kinesisten, psychologen, diëtisten, apothekers, specialisten, … . De huisarts staat immers centraal in de eerstelijnszorg en heeft hier een coördinerende functie in.