Tijdens het weekend en op feestdagen is er voor dringende gevallen een huisartsenwachtdienst voorzien:

Huisartsenwachtpost Noord-West Brabant

Tel: 1733


Urgentiedienst ziekenhuizen:   

OLV Ziekenhuis Campus Asse
Bloklaan 5
1730 Asse

02 /300 62 76


OLV Ziekenhuis Campus Aalst
Moorselbaan 164
9300 Aalst

053 / 72 42 48 


ASZ Aalst

Merestraat  80

9300 Aalst

053 / 76 41 11


UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
02/477 51 00  of   02/477 51 01


Antigifcentrum:

070 245 245


Brandwondencentrum Brussel:

02/264 48 48


Zelfmoordpreventie:

1813